General Notices: 06 October 2020 - Carlow Circ Ct 6 Oct
Date6th October 2020
TypeCarlow Circ Ct 6 Oct
CIRCUIT COURT
SOUTH EASTERN CIRCUIT

I, Patricia Ryan, President of the Circuit Court, in pursuance of the powers vested in me by Section 10 of the Courts of Justice Act, 1947, and having consulted the permanent Judge of the South Eastern Circuit, and by other powers conferred on me, do hereby Order the following:

1. That the sitting of Carlow Circuit Court scheduled to begin on Tuesday 13th October 2020 shall begin instead on Tuesday 6th October 2020 and shall continue for as long as it takes to deal with criminal and other business returned for Carlow.

2. That this Order shall be published as soon as possible on www.courts.ie.

Dated this the 22nd day of September 2020
Patricia Ryan
PRESIDENT OF THE CIRCUIT COURTAN CHÚIRT CHUARDA
CUAIRD OIR DHEISCIRT

De bhun na gcumhachtaí a dílsíodh dom faoi Alt 10 d'Acht Cúirteanna Breithiúnais, 1947, agus trí chumhachtaí eile a bronnadh orm, agus tar éis dul i gcomhairle le Buanbhreitheamh an Chuaird Oir Dheiscirt ordaímse, Patricia Ryan, Uachtarán na Cúirte Cuarda, an méid seo a leanas:

1. Go dtosnóidh suí den Cúirte Cuarda Ceatharlach, atá sceidealta le tosnú ar Dé Máirt 13 Deireadh Fómhair, ar Dé Máirt 6 Deireadh Fómhair 2020 agus leanfaidh sé ar aghaidh ar feadh pé tréimhse a bheidh ag teastáil chun dul i ngleic le gnó coiriúil nó le haon ghnó eile a chuirtear chuig Ceatharlach.

2. Go bhfoilseofar an tOrdú seo chomh luath agus is féidir ar www.courts.ie.

Arna dhátú an 22 ú lá seo de mhí Meán Fómhair 2020
Patricia Ryan
UACHTARÁN NA CÚIRTE CUARDA